ENERGYR NITRA s.r.o.

Pražská č. 11, 949 01 NITRA
Zapísaná v Obchodnom registri OS v Nitre
Oddiel: Sro, Vložka č.: 16/N
Telefón : 037 6580 431, 037 6580 432, 037 6580 433
Telefax : 037 6580 431
E-mail : energyr.nitra@stonline.sk

Spoločnosť ENERGYR NITRA s.r.o. vznikla v roku 1993. Našou základnou činnosťou je projekcia, dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky pre vykurovanie, vzduchotechniku a klimatizáciu, dodávka a montáž riadiacich systémov MaR. Náš záujem sa taktiež orientuje aj na klasickú elektroinštaláciu silno a slaboprúdu vrátane bleskozvodov, či už projekčne tak aj montážne.
Zabezpečujeme kompletný záručný a pozáručný servis ako aj profylaktické kontroly meracej a regulačnej techniky hardvéru aj softvéru. Zaoberáme sa aj montážou a servisom detekčného systému indikácie výskytu horľavých a výbušných plynov.
Svojím zameraním sa spoločnosť ENERGYR NITRA s.r.o. radí medzi firmy, ktoré poskytujú komplexné služby svojím zákazníkom. Je to nasledovný súbor služieb:

Spoločnosť ENERGYR NITRA s.r.o. úzko spolupracuje so slovenskými a zahraničnými firmami udávajúcimi trend vo vývoji najmodernejších technológií v oblasti riadenia výroby, distribúcie a efektívneho využitia energie : Siemens – Divízia Building Technologies ( Landis & Staefa ), Honeywell, Sauter, Schneider Elektric, Johnson Controls Int., Yokogawa, OneSoft, Lexmed,...

Spoločnosť ENERGYR NITRA s.r.o. získala na základe dlhoročnej spolupráce s firmou Siemens – Divízia Building Technologies certifikát, ktorý oprávňuje našu spoločnosť realizovať komplexné dodávky meracej a regulačnej techniky a riadiacich systémov Siemens Landis & Staefa.

Spoločnosť ENERGYR NITRA s.r.o pôsobí hlavne na území Slovenskej republiky, avšak zrealizovali sme už niekoľko zaujímavých zákaziek aj na území Českej republiky, Rumunska, Nemecka a Ruskej federácie.

Spoločnosť ENERGYR NITRA s.r.o disponuje vysokokvalifikovanými mechanikmi MaR a EI, odbornými a skúsenými projektantmi MaR a EI a SW špecialistami.

Štruktúra spoločnosti ENERGYR NITRA s.r.o :